آموزش زبان انگلیسی پیشرفته

در کلاس های مهد کودک نارنج کودکان در بستر زبان قرار گرفته و همواره با مفاهیم زبان آشنا می شوند. در همه کلاس ها یک مربی فارسی و یک تیچر انگلیسی وجود دارد. در کلاس آموزش ها طوری طرحی شده که همه کودکان بتوانند از آن استفاده نمایند اما در کلاس زبان خصوصی با توجه به تفاوت های فردی و نیز مهارت های کسب شده تعیین سطح شده و برای او برنامه زبانی طراحی و اجرا می گردد. این نکته مهمترین تفاوت کلاس زبان انگلیسی خصوصی و گروهی می باشد.

چه رده سنی مناسب برای آموزش زبان انگلیسی می باشد؟
آموزش زبان انگلیسی خصوصی در مهد نارنج از رده سنی ۳ سال به بعد انجام می شود .
هر ترم ۸ جلسه و به صورت هفته ای دو جلسه ۴۵ دقیقه بر گزار میشود.

متد آموزشی زبان انگلیسی مهد کودک نارنج چیست؟
متد آموزشی مهد کودک نارنج بازی محور و برمبنای متد game base learning تحت نظارت موسسه آرمان کودک جناب آقای شریف نیا می باشد.
از مزایای این روش می توان به اشتیاق کودکان با بازی و حرکت های درشت و ریز اشاره کرد.
تمام زندگی کودکان بازیست ، هر انچه که با بازی آموزش ببیند در ضمیر ناخودآگاه او نقش می بندد.
والدینی که نیاز به آموزش بیشتر به کودکان خودرا در زمینه زبان احساس می کنند می توانند از این کلاس استفاده نمایند.
تفاوت های ادراکی کودکان و و تمرکز بر روی کودک در کلاس و همچنین زمان اختصاصی برای او می تواند در سرعت پیشرفت کودک تاثیر بسزایی داشته باشد.
زبان انگلیسی فرار بوده و با تکرار و تمرین و اسمرار در آموزش می توان نتیجه مطلوب را گرفت.
گاهی دیده شده که والدین بعد از یک ترم انتظار صحبت کردن و یا ترجمه تک کلمه ای داشته باشند که این کاملا اشتباه بوده و تفاوت آموزش متد GBL با دیگر روش ها ، مهارت های شنیداری و دایره کلمات کلیدی کودکان است.