آموزش LBD خصوصی

روش مونته سوری خصوصی یکی از پرطرفدارترین روش‌های آموزشی بوده و قدمتی بیش از یک قرن دارد. در این روش مربیان تلاش می‌کنند تا آموزش‌هایی براساس اصول حاکم بر رشد طبیعی و همچنین نیازهای فردی هر کودک را با توجه به بازی های گروهی و همچنین فعالیت های فردی با استفاده از ابزارهای استاندارد مونته سوری برای کودکان فراهم آورند.

در مهدکودک نارنج این امکان برای کودکان فراهم شده است که از روش مونته سوری برای یادگیری کودکان استفاده شود ، کودکان تحت نظارت مربیان متخصص در این حوزه به یادگیری می پردازند.
مربیان در پایان هر فصل کودکان را مورد ارزیابی قرار می دهند و با توجه به تفاوتهای فردی هر کودک ، آن دسته از کودکانی که نیاز به تمرین بیشتر دارند شناسایی می شوند و در کلاسهای نیمه گروهی و خصوصی برای تقویت مهارتهای آنها برنامه ریزی می شود.

مزایای مونته سوری خصوصی برای کودکان

هدف از تشکیل کلاسهای مونته سوری خصوصی در مهدکودک نارنج ارتقاء سطح توانمندی کودکان ،ایجاد حس کنجکاوی و کشف استعداد و علاقه مندی کودکان می باشد، در این کلاسها مربیان تلاش می کنند با در نظر گرفتن تفاوتهای فردی کودک در آنها انگیزه یادگیری ایجاد کنند و کودکان را از طریق انگیزش های درونی به یادگیری مهارتهای همه جانبه سوق دهند.