تاثیرات ورزش بر یادگیری کودکان

امروزه تاثیر ورزش و حرکت بر اصلاح حرکت های بنیادی کودکان بر کسی پوشیده نیست اما تاثیر آن بر یادگیری کودکان و نیز افزایش توانایی های ذهنی آنان در مقاله زیر بررسی شده است.
نتایج یک مطالعه نشان داد که ۴ دقیقه فعالیت ورزشی شدید می تواند موجب بهبود عملکردهای ذهنی و رفتاری کودکان دبستانی شود.
به بیان نویسنده این مقاله، دکتر گرد؛ ” حداقل توصیه ورزشی برای کودکان ۲۰ دقیقه در طول روز است، با وجود این شاید برآورده کردن آن برای آموزگاران مشکل باشد.” محققین در این مطالعه اثر یک وهله فعالیت ورزشی کوتاه و با شدت زیاد را بر عملکرد رفتاری و ذهنی دانش آموزان مقطع دبستان ارزیابی کردند.
۲۴ دانش آموز کلاس ۴ و ۲۰ دانش آموز کلاس ۲ به دو گروه بدون فعالیت و با فعالیت تقسیم شدند. برنامه ورزشی شدید تناوبی در سه روز پشت سر هم انجام شد. روزهای بدون فعالیت شامل ۱۰ دقیقه زمان برای استراحت بین کلاسی بود. در حالی که روزهای با فعالیت شامل ۴ دقیقه فعالیت ورزشی شدید تناوبی در بین جلسات کلاسی می شد. پس از اجرای برنامه ورزشی و نیز پس از گذشت زمان استراحت در گروه بدون فعالیت، به مدت ۵۰ دقیقه مهارت های کلامی و میزان فعالیت کودکان در کلاس ارزیابی شد. داده های گروه ها با هم مقایسه شدند.
نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل های آماری داده های حاصل نشان داد که اجرای برنامه ورزشی تناوبی شدید موجب بهبود رفتارها و عملکرد ذهنی و کلامی کودکان در کلاس شد. محققین پیشنهاد کردند که این برنامه ورزشی را می توان بدون هیچ گونه وسیله ای به راحتی عملی کرد و برای اجرای آن نیازبه فضای زیادی وجود ندارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *