ثبت نظرات والدین در مورد پکیج نارنج

۱.میزان رضایت از محتوی بخش زبان انگلیسی (رنگ ها و حیوانات)
خیلی کمکممتوسطخوبعالی

۲.میزان رضایت از بخش مونتسوری (بازی توپک ها و گیره های چوبی)
خیلی کمکممتوسطخوبعالی

۳.میزان رضایت از خلاقیت (کلاژ آدمک و کاردستی)
خیلی کمکممتوسطخوبعالی

۴.میزان رضایت از بخش عمو موسیقی و بازی های حرکتی
خیلی کمکممتوسطخوبعالی

۵.میزان رضایت از پروژه فارسی (کاشت لوبیا)
خیلی کمکممتوسطخوبعالی

۶.میزان رضایت از کیفیت صوتی و تصویر
خیلی کمکممتوسطخوبعالی

۷.میزان رضایت از بازی تیزبین
خیلی کمکممتوسطخوبعالی

۸.میزان رضایت از بسته بندی و ارسال پکیج
خیلی کمکممتوسطخوبعالی

۹.میزان رضایت از مبلغ پکیج
خیلی کمکممتوسطخوبعالی

۱۰.میزان رضایت از پشتیبانی و پیگیری مجموعه
خیلی کمکممتوسطخوبعالی

captcha

در پایان از شما به خاطر صبر و حوصله در پاسخ گویی به سوالات متشکریم.