جشن سپندارمذگان

جشن سپندارمذگان روز گرامیداشت زن وزمین می باشد. هر ملتی از اغاز پیدایش تاکنون برای خود اداب وسننی داشته که همیشه مورد احترام بوده.وهرساله ان رابه یاد می اوریم. چراکه هرسنتی یاداور یک بزرگداشت می باشد.اداب و رسوم گذشته ی هرملتی در واقع هویت وشناسنامه ان ملت است.اگر هویت یک ملت دچاراختلال شود، تفکر ان ملت نیز دچار مشکل می شود. فرهنگ ملت است که می تواند یک جامعه رابه پیشرفت ورونق برساند،مردم ایران دارای فرهنگ بااصالت و باشکوه هستند. این جشن ها نشانگر روحیه ی شاد و شور وشوق زندگی بوده . وفلسفه اشتیاق به زندگی بوده است. جشن سپندارمذگان یا جشن اسپندگان روز عشق در ایرانیان باستان بوده است روز گرامیداشت زن وزمین بوده است این جشن ریشه در امپراطوری هخامنشیان دارد. اگرچه منابع کهن این جشن را روز پنجم اسفند یاد کرده اند. این روز ،را روز دوستی ، بخشش وعشق نامیده شده است. این روز را در ایران،هند،افغانستان، تاجیکستان وجمهوری اذربایجان جشن می گیرند شاد ومانا باشید.

ناهید ممتاز مشاور وبرنامه ریز اموزشی

Comments (1)

عالی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *