فعالیت های کلاسی

در فعالیتهای کلاسی ، رشد همه جانبه ی کودک اهمیت بسزایی دارد. مهترین کار کودک بازی می باشد که در حین انجام آن اساسی ترین نکات مربوط به زندگی اجتماعی را می آموزد. کودکان در بازی های خود بزرگسالی را تمرین می کنند لذا فعالیتهایی که در طول روز انجام می دهند ، می تواند نقش بسزایی در چگونگی رفتارهای آنها در آینده داشته باشد.

انواع فعالیت های کلاسی در مهد کودک

در مهدکودک نارنج ، کودکان در حوزه های مختلف فعالیت می کنند ، آنها در برنامه های هفتگی خود قصه گویی، نمایش خلاق ، خمیر بازی ، اوریگامی ، کاردستی ، نقاشی ، یک قصه یک فعالیت ، آزمایش ، بازی با لگو با اهداف شناخت اشکال ، شناخت رنگ ها ، حل مسئله و هماهنگی بین چشم و دست و تقویت عضلات ریز و درشت دست ، انجام می دهند.

کتاب خوانی

کتاب خوانی یکی دیگر از فعالیتهای کودکان نارنج می باشد که با روش های خلاق در طول هفته تکرار می شود ، یک قصه یک فعالیت ، نمایش خلاق و قصه خوانی از جمله فعالیتهایی در همین راستا می باشد.

کاردستی

خمیر بازی و کار دستی و ساخت کلاژ ، کار با قیچی و دوخت از جمله فعالیتهای مهم کلاسی است که کودکان نارنج در فعالیتهای کلاسی خود تجربه می کنند.

بازی

کودکان در نارنج با انجام آزمایشات مختلف ، مفاهیم علوم و فیزیک را به صورت عینی و قابل لمس تجربه می کنند. بازی با اسباب بازی ، بازی با لگو و بازی های گروهی شاد می تواند سطح توانایی های فردی ، مهارتهای اجتماعی و اعتماد به نفس و عزت نفس کودکان را افزایش دهد ، که در مهدکودک نارنج به این موضوع به خوبی پرداخته می شود.