مونته سوری چیست؟

مونته سوری چیست؟

مونته سوری چیست؟ و چه نقشی در رشد کودکان دارد؟
همان گونه که می دانید فرزندان شما گنجینه ای از استعداد  هستند،  گنجینه ای که باید جواهر آن کشف شود. این گوهر با ارزش و جواهر گرانبها بدون آموزش شکوفا نخواهد شدو چه بسا با روش های غلط آموزشی از بین خواهد رفت. بهترین زمان پرورش و شکوفایی این استعداد تا شش سالگی است که به این دوران کوتاه زمان طلایی می گویند.

ما در مهد نارنج یکی از جدید ترین و بهترین روش های آموزشی یعنی یادگیری بر اساس انجام دادن ( LBD ) یا همان مونته سوری را برگزیده ایم.

مونته سوری چیست؟ و شامل چه فعالیت هایی می شود؟

مونته سوری از طرفی به کودک دیدی جهانی میدهد و او را آماده خدمت به عالم بشریت می نمایند و از سوی دیگر او را به کمال وجودی خویش نزدیک می کند. هوش در تعامل با محیط شکل گرفته و طبق این روش ، محیط آماده است که بیشترین نقش را در یادگیری کودک داشته باشد. در این روش کودک رفتارهای اجتماعی از جمله نظم ، عشق ورزی ، دوست یابی ، حس همکاری ، همدردی و آداب را می آموزد و رشد شخصی او از جمله قوای حسی، ادراک ، تفکر ، استدلال ، حل مسئله ، حس استقلال ، اعتماد به نفس ، دقت و توجه ، تقویت عضلات ظریف و درشت اندام حسی تکامل می یابد.
دلیل دیگر برای رجحان روش مونته سوری تاکیدی است که بر پرورش استعداد نهفته هر کودک می شود. کلاس های ما ویژه کودکان سه تا شش سال است. که به صورت گروهی و انفرادی برگزار می گردد.

روش مونته سوری به ۵ دسته زیر تقسیم بندی می شود :

فعالیت های زندگی عملی

در این بخش کودک با تمرینات روزانه زندگی شامل فعالیت های گوناگون برای مراقبت از خود و محیط و تقویت مهارت های حرکتی روبه رو می شود. بر این اساس احساس استقلال می کند و اعتماد به نفس او افزایش می یابد.

فعالیت های حسی

در این بخش حواس مختلف کودک فعال می شود به طوری که تفاوت رنگ ، بافت ، وزن ، دما ، بو ، مزه ، صدا و غیره را تمیز می دهد و اشیا پیرامون خود را بهتر می شناسد و افکار خود را سازماندهی می کند.

آموزش زبان انگلیسی

کودک  با استفاده از آموزشهای این روش از جمله اعداد و حروف انگلیسی و نیز صحبت های مربی مسلط به زبان انگلیسی ، به تدریج خواندن و نوشتن زبان انگلیسی را بطور غیر مستقیم فرا می گیرد.

آموزش ریاضیات

کودک با ابزارهای عینی و مفاهیم جمع ، تفریق ، ضرب و تقسیم را تا چهار رقم فرا می گیرد و به این شکل پی ریزی محکمی از ریاضیات در ذهن کودک ایجاد می شود.

مفاهیم فرهنگی

در این بخش کودک با علوم مختلفی از جماه جغرافیا ، گیاع شناسی ، جانور شناسی و هنر آشنا شده و می تواند علایق خود را در هر بخش باز شناسد.

در این مبحث کودک فرا می گیرد به محیط زیست و فرهنگ های گوناگون احترام بگذارد و به عالم وجود عشق بورزد .

 

( LBD = Learning by doing )


مرجان مودت

مونته سوری چیست؟تاریخ تولد: ۱۳۵۲
میزان تحصیلات : کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی

 • دارای مدرک بین المللی MIC مالزی در رشته آموزش LBD
 • دارای مدرک درمان اختلالات یادگیری از دکتر تبریزی
 • دارای مدرک تسهیلگری از انجمن ملل متحد ایران

سوابق کاری:

 • کار در انجمن حمایت از حقوق کودکان به عنوان مربی و درمانگر
 • مدرس دوره های آموزش LBD با همکاری موسسه نام آوران در شهر های مختلف ایران به مدت حدود ۳ سال
 • مدرس و در مانگر در زمینه اختلالات یادگیری به مدت حدود ۱۰ سال
 • تدریس در مهد کودک های قصه های من ، کندو ، خانه دوست ، کوروش به عنوان مربی LBD
 • برگزار کننده کلاس های LBD ویژه ۷ تا ۱۲ سال

نیکا

مربی مونته سوریتاریخ تولد: ۱۳۶۲
میزان تحصیلات : کارشناسی زبان، دارای مدرک بین المللی دوره های تخصصی LBD از موسسه MCI انگلستان

 • دارای مدرک درمان اختلال یادگیری از دکتر تبریزی
 • دارای مدرک مربی گری کودک در یو نیسف
 • دارای مدرک تربیت مربی کودک از سازمان بهزیستی
 • دارای مدرک دوره های LBD از موسسه نام آوران پیشرو
 • دارای مدرک مدیریت برنامه ریزی آموزشی از موسسه OSS

سوابق کاری :

 • کار در انجمن حمایت از حقوق کودکان به عنوان مربی
 • مربی   LBD  ویژه کودکان ۲.۵ تا ۱۰ سال به صورت خصوصی
 • مربی کارگاه های تخصصی هنر کودک ۳تا ۶ سال
 • مربی کارگاه پرورش هوش های ۸ گانه
 • تدریس در مهد کودک های : قصه من،بهار،کوروش(۲سال) و مراکز مختلف کودک نظیر بهار بینش نوین،فردوس،پردیس