Posts Tagged "آموزش زبان انگلیسی به کودکان"

۲۱مرداد۱۳۹۹

متدهای آموزش زبان انگلیسی به کودکان

سر فصل های آموزشی به گونه ای انتخاب میشوند که منطبق با محیط پیرامون کودک باشند تا آموزش به صورت عینی امکان پذیر باشد . هدف اصلی ما آموزش کاربردی زبان انگلیسی به کودکان است و صرفا توسعه دایره لغات کودک کمکی به صحبت کردن او و بیان خواسته هایش به زبان انگلیسی نمیکند بلکه چگونه استفاده کردن از لغات آموخته شده اهمیت دارد.

نمایش های خلاق (role play)

با نمایش های خلاق (role play) کودک در آن شرایط قرار میگیرد و تاثیر گذاری و تثبیت پذیری این گونه آموزش ها با این متد بسیار بیشتر است. در نمایش خلاق کودک تمرکز بیشتری دارد و تمام حواس خود را جمع میکند تا به خوبی بتواند آن نقش را ایفا کند و هر کلامی که میشنود را در حافظه خود ضبط و ذخیره میکند.
علاوه بر تمامی اینها مهارت ارتباطی کودکان نیز تقویت میشود و ناخودآگاه اعتماد به نفس آنها برای صحبت به زبان انگلیسی افزایش می یابد.
مدرس در هر سناریویی که مینویسد دو اصل مهم آموزش یعنی مرور و تثبیت را رعایت میکند و از لغات آموزش داده شده پیشین استفاده میکند و لغات جدید را به گونه ای در آن میگنجاند که کودک به راحتی مفهوم آن را متوجه شود و نیازی به نشان دادن تصویر یا نمونه عینی آن نباشد. (برای آموزش فعل ها نمایش راهی بسیار مناسب است تا ابهامی در فهم آن ایجاد نشود)

 

زبان انگلیسی کودکان

سینما تایم(cinema time)

تمام مدت کودکان در معرض زبان انگلیسی هستند و مربی زبان انگلیسی در کنار مربی فارسی در هر کلاس حضور دارد اما شنیدن و آشنایی کودکان با لهجه (accent) های مختلف لازم است . در سینما تایم کودکان حین لذت بردن از تماشای ویدیو های مرتبط با مبحث آموزشی ، با پاسخ دادن به سوال های مدرس ، به او بازخورد میدهند .

بازی های ایستگاهی

این دسته از بازی ها با تحرک زیادی همراهند و کودکان به دلیل جنب و جوش زیاد در این بازی ها بسیار به آنها علاقه مندند. این بازی ها ابزار وبهانه ای برای صحبت با کودک هستند و پاسخ به سوالات یا تکمیل کردن جملات گاها نصفه و نیمه (جمله هایی که فعل ندارند) هدف اصلی ما از این بازی هاست.
در متد GBL آموزش مستقیم گرامر به شیوه سنتی وجود ندارد و با استفاده از این بازی ها و تکرار آنها ساختار صحیح جمله در ذهن کودکان نقش میبندد و به طور غیر مستقیم ساختار درست جمله بندی را می آموزند.
ما همواره از کلمه محور بودن (word center) آموزش ها اجتناب میکنیم . برای آموزش لغات آنها در جمله به کار میبریم و کلمه را با کاربردش به کودکان آموزش میدهیم . کودکان در این بازی ها کلمات را در غالب جمله میشنوند و آنها را انجام میدهند.

                                                                                                    متدهای آموزش زبان انگلیسی                               آموزش زبان انگلیسی به کودکان